poniedziałek, 9 maja 2011

Mamma Rosa z San Damiano

"Pogłębiajcie waszą wiarę, ponieważ nadchodzą straszne chwile. Widzicie w różnych częściach świata wiele wstrząsów, katastrof, trzęsień ziemi. Módlcie się, módlcie z wiarą, aby Wieczny Ojciec okazał wam litość."

W 1961 roku cztery dziewczynki z San Sebastian Garabandal rozpoczęły swoją mistyczną przygodę. Równolegle do tych natchnionych wydarzeń miały miejsce objawienia w niewielkiej miejscowości San Damiano. W historii dotyczącej cudów i wizji miasteczko zajmowało niezwykle ważną rolę. Dziś mówi się o nim zdecydowanie rzadziej, a szkoda. Wszystko zaczęło się zaledwie kilka kilometrów od Piacenzy, we wspomnianym już San Damiano za pośrednictwem prostej, niewykształconej kobiety.

Jak wynika z zapisków historycznych, Rosa Quattrini-Buzzini przez kilka lat, zaczynając od 1961 roku, miewała powtarzające się objawienia Najświętszej Maryi Panny, która przekazywała jej kolejne przestrogi dla ludzkości. Było to pewnego rodzaju nawoływanie do nawrócenia i opamiętania się, zanim będzie za późno. Wizje przybrały tak wielką regularność, że niemal tradycją stały się opowieści kobiety, którą miejscowi nazywali Mamma Rosa. Ponoć w każdy piątek wizjonerka przekazywała przybywającym do San Damino pielgrzymom, przesłania Matki Chrystusa.

Maryja ukazywała się Rosie wielokrotnie. Staraliśmy się wybrać najciekawsze fragmenty objawień, które możliwie najbardziej wyraziście pokazują profetyczny charakter słów Najświętszej Maryi Panny. Poniższe fragmenty przedstawiamy w porządku chronologicznym, wszystkie pochodzą z książki Amadeusa Voldbena „Nostardamus i inni”.
30 października 1966 roku
Pojawią się liczne znaki na niebie, w dzień i w nocy, zanim nadejdą cierpienia.
9 stycznia 1967 roku
Błagajcie o wybaczenie Wiecznego Ojca, aby okazał litość i miłosierdzie, ponieważ straszne bicze są naprawdę straszliwe; do jakiego stopnia, nie potraficie sobie wyobrazić.
13 maja 1967 roku
Módlcie się [...], ponieważ idę z pochodnią światła i zatryumfuję nad całym światem, i Mój Syn przybędzie z Nowym Królestwem, i przyniesie pokój i miłość, spokój i radość w sercach.
25 maja 1967 roku
Świat z godziny na godzinę pogrąża się w zgubie [...], oni nie przyjmują Mojego zaproszenia.
9 czerwca 1967 roku
Kiedy nadejdzie godzina udręki, ciemności i płaczu, wznieście oczy ku niebu: wezwijcie Mnie słodkim Imieniem Matki, a przybędę, aby was uścisnąć i poprowadzić do niebiańskiej Ojczyzny.

onet('adsGet1','main3-box'); onet('adsGet2');onet('slotTest','3');

15 sierpnia 1967 roku

Pogłębiajcie waszą wiarę, ponieważ nadchodzą straszne chwile. Widzicie w różnych częściach świata wiele wstrząsów, katastrof, trzęsień ziemi. Módlcie się, módlcie z wiarą, aby Wieczny Ojciec okazał wam litość.

12 września 1967 roku

Dla tych, co podtrzymywali wiarę, istnieje obietnica pomocy, ratunku, dająca wewnętrzną pewność. Przybywam do was [...]. Nie lękajcie się. Nie czekajcie, aż świat dotknie wojna dzika wyczerpująca, z której nikt nie wyjdzie cało.

31 grudnia 1969 roku

To Ja pragnę was ocalić, Ja, wasza Matka, wasza obrończyni, wasza nauczycielka, wasza wspomożycielka, tak bardzo was kochająca.

25 marca 1970 roku

Upadek ludów będzie rozpaczliwy, niezrozumiały dla człowieczego oka. Watykan pogrąży się w oszczerstwach, ale to, co przegniłe, padnie i narodzi się Nowa Era. Mój wielki płaszcz okryje wszystkich synów, którzy tak wiele wycierpieli.

Rosa Quattrini-Bazzini zmarła w 1981 roku. Z oficjalnych informacji wynika, że Kościół katolicki po dziś dzień nie zaakceptował ważności objawień z San Damiano. Mimo wielu relacji świadków i powszechnie znanej treści objawień, duchowieństwo nie uznaje wizji Mammy Rosy i podważa ich wiarygodność.

Autor: Anna Nowak
Źródła: Wydawnictwo Astrum

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz